Zadzwoń do nas

(+48) 32 2263132

Napisz do nas

biuro@elenerg.pl

Nasze  realizacje 

Modernizacja stanowisk transformatorów 110/15kV polegająca na wykonaniu nowych szczelnych mis olejowych wyposażonych w pompy odwadniające z układem kontroli zaolejenia. Zakres prac obejmuje tymczasowe ustawienie transformatorów i uruchomienie wraz z przekazaniem do eksploatacji. Dostawa nowych transformatorów 110/15/15kV 32/32MVA z wymianą mostu szynowego 110 i 15kV. Zakresem modernizacji zostały objęte układy ARN, sterowania urządzeniami wspomagającymi oraz modernizacja układów zabezpieczeń w polach rozdzielni 15kV

Modernizacja układu zabezpieczeń i telemechaniki rozdzielnic SN w związku z poprawą funkcjonalności rozdzielnic

Wymiana odłączników 110kV wraz z modernizacją rozdzielni 6kV polegająca na włączenie do systemu

Modernizacja stacji energetycznej 110/15kV w zakresie wymiany aparatury 110kV z konstrukcjami wsporczymi oraz wymiana rozdzielnicy 15kV wraz z systemem układu zabezpieczeń

Budowa nowego pola 110kV celem przyłączenia farmy wiatrowej

Modernizacja budynku załadunku koksu w zakresie infrastruktury energetycznej, AKPiA oraz układu p.poż

Właścicielem strony jest firma Elenerg Sp. z o.o. z siedzibą w 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Budowlanych 11, telefon: (+48) 32 226 31 32.
Strony internetowe Katowice